Share:

BiotechphytoProd

Agricultura Sostenible i Qualitat dels Aliments:

El grup de recerca és emergent. Sorgeix de la necessitat de donar una visió el més global possible dels sistemes agraris (des de les condicions de producció fins la caracterització d'aliments) per tal de tancar el cercle entre tots els aspectes implicats. L’objectiu general del grup de recerca ASQUAS és el desenvolupament de processos agraris i la caracterització dels aliments amb un elevat nivell d’aplicació i una ràpida transferència de resultats. El grup s’estructura en tres línies de recerca: Unitat de mecanització Agrària, Tecnologia alimentària i ensenyança de la química.

1) Tecnologia alimentària :

Línia focalitzada en l’estudi de les propietats antioxidants i antiradicalàries de compostos naturals (polifenols) per a aplicacions alimentàries o cosmètiques. Les tasques que es porten a terme són:

 • Obtenció i caracterització (capacitat antioxidant i antiradicalària) d’extractes vegetals
 • Avaluació de la composició antioxidant d’elements vegetals (fruits, flors, escorces,…)
 • Estudi de sinèrgies amb altres compostos (proteïnes, biopolímers,…)
 • Avaluació i formulació de la capacitat protectora d’aliments i de la millora fisiològica d’animals i persones.
 • Formulació de nous materials intel·ligents útils a la indústria alimentària
 • Anàlisis de la qualitat del peix alimentat amb més antioxidants
 • Obtenció d’adductes de biopolímers amb principis actius amb activitat farmacològica o alimentària.

Responsable: Professora Maria Pilar Almajano (ETSEIB i EEBE) (m.pilar.almajano@upc.edu)

2) Unitat de mecanització Agrària :

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA) pertany al Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es troba situada a les instal·lacions de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) al Campus del Baix Llobregat (Parc Mediterrani de la Tecnologia).

Responsable: Professor Emilio Gil (ESAB) (emilio.gil@upc.edu)

3) Ensenyança de la química :

Aquesta línia centra els seus esforços en la innovació en l’ensenyança de les temàtiques relacionades en la química (medi ambient, biotecnologia, nanotecnologia) tan a nivell pràctic com teòric i amb incidència a l’educació secundària, universitària i de postgrau. 

Equipament rellevant :

 • Fluorímetre / espectrefotòmetre de plaques
 • Centrífuga refrigerada d’eppendorfs
 • Espectroscòpia UV-Vis
 • Cromatografia HPLC
 • Bioreactors de 1 a 10 L de capacitat
 • Liofilitzadors

Persones de contacte :

MARIA PILAR ALMAJANO PABLOS

m.pilar.almajano@upc.edu