Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Àmbit de polímers

Àmbit de polímers

Àmbit de polímers

SERVEITÈCNIQUES/EQUIPAMENTRESPONSABLE/S
El Departament disposa d’una gran diversitat d’instal.lacions per realitzar assaigs, estudis, informes, projectes, experiments, anàlisis i síntesis relacionats amb l’enginyeria química. Cal destacar els àmbits de polímers i plàsticsmedi ambientprocessos i biotecnologia, així com corrosió, nanotecnologia, tractament de superfícies, patrimoni artístic i fibres.

Es poden contractar tan serveis curts de resultats ràpids i senzills fins a grans projectes de recerca aplicada o de desenvolupament amb cooperació amb altres empreses o institucions, amb possibilitats de subvencions oficials. 

Igualment, i dins dels àmbits d’expertesa del diferents professors, podem organitzar cursos professionals i programes de formació continuada. Si desitgen més informació, preguem contactin directament amb cada professor.
Caracterització estructural de polímers
 • Espectroscòpia H-RMN en dissolució
 • Espectroscòpia 13C-RMN en dissolució
 • Espectroscòpia RMN en estat sòlid CP-MAS
POL
Determinació estructural de materials polimérics
 • Microscòpia electrònica de transmissió
 • Microscòpia òptica
PSEP
Estudis de recobriments per a la protecció contra la corrosió
 • Robot de simulació ambiental
 • Cambra de boira salina
 • Potenciosta
Determinació de pesos moleculars
 • Cromatografia SEC
 • Cromatografia GPC
 • Viscosimetria
JBS
POL
PSEP
Avaluació de propietats mecàniques
 • Màquina de tracció deformació
PSEP
Separació de components de polímers (desformulació)
 • Laboratori de química
 • Cromatografia HPLC
 • Cromatografia HPLC preparativa
JBS
POL
Avaluació de magnituds moleculars
 • Dispersió de la llum, LS
POL
Caracterització espectroscòpica de polímers
 • Espectroscòpia IR
 • Espectroscòpia UV-V
PSEP
JBS
Determinació de propietats tèrmiques de polímers
 • Calorimetria DSC
 • Termogravimetria TGA
PSEP
POL
Síntesi de polímers a mida
 • Laboratori de química
POL
PSEP
Caracterització cristal·lina de polímers
 • Difracció de RX
 • Microscòpia òptica
 • Microscòpia electrònica de transmissió
 • Laboratori de cristal·lització
POL
PSEP
Assaigs de biodegradació
 • Compostabilitat de polímers
 • Laboratori de degradació i biodegradació

 

POL
PSEP

 

 

Assaigs d’alliberació controlada de fàrmacs i similars
 • Cromatografia HPLC
 • Laboratori de degradació i biodegradació
PSEP
Síntesi de polímers en planta pilot
 • Reactor de polimerització
POL
Modelització de polímers
 • Cluster de processadors
 • Accés a CEPBA, CESCA i BSC
 • Software : AMBER Package, NAMD, Gaussian, GAMESS, SuSi, MOPAC, NWChem, Gromacs, Pupile, MCDP
IMEM
Síntesi de polímers conductors
 • Síntesi electroquímica amb cel.les d’electrosíntesi
 • Síntesi química
Mesura de conductivitat elèctrica de polímers
 • Conductímetre
Reologia de resines
 • Reòmetre
Nanotecnologies aplicades a polímers
 • Nanosizer
 • Nanocarorimetria
 • Monitorització i caracterització de MEMS
 • Laboratori de sensors i detecció
 • Laboratori de nanomembranes i nanoparticles
Tècniques de superficie
 • Potencial Z
 • Microscòpia de força atòmica
 • Angle de contacte
Preparació de nanocomposites
 • Extrusora de nanomescla
POL
Preparació de compòsits plàstics i tèxtils
 • Premsa de plats calents
 • Mesclador de corrons