Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Àmbit de medi ambient

Àmbit de medi ambient

Àmbit de medi ambient

SERVEITÈCNIQUES/EQUIPAMENTSRESPONSABLE/S
El Departament disposa d’una gran diversitat d’instal.lacions per realitzar assaigs, estudis, informes, projectes, experiments, anàlisis i síntesis relacionats amb l’enginyeria química. Cal destacar els àmbits de polímers i plàsticsmedi ambientprocessos i biotecnologia, així com corrosió, nanotecnologia, tractament de superfícies, patrimoni artístic i fibres.

Es poden contractar tan serveis curts de resultats ràpids i senzills fins a grans projectes de recerca aplicada o de desenvolupament amb cooperació amb altres empreses o institucions, amb possibilitats de subvencions oficials. 

Igualment, i dins dels àmbits d’expertesa del diferents professors, podem organitzar cursos professionals i programes de formació continuada. Si desitgen més informació, preguem contactin directament amb cada professor.
Avaluació de contaminants atmosfèrics (emissió)
 • Cromatògraf de gasos amb detector de fotometria de flama.
 • Analitzador continu de CO, SO2, NOx, O2 i CO2.
Avaluació de contaminants ambientals (inmissió, espais tancats)
 • Cromatògraf de gasos acoblat a un espectròmetre de masses.
 • Analitzador de COV’s.
 • Captadors de partícules i fums negres
LCMA
Determinació de la càrrega contaminant en afluents urbans i industrials
 • TOC
Estudis d’incendis forestals
 • Estudis sobre incendis forestals ocorreguts
 • Modelització del comportament d’incendis forestals
 • Determinació de propietats de combustibles forestals
 • Laboratori per assajos de propagació d’icendis a petita escala
 • Radiòmetres, càmera de termografia infrarroja i termporells
CERTEC
Anàlisi de contaminants inorgànics
 • Cromatografia HPLC
 • Analitzador d’absorció atòmica
 • Espectrofotòmetre UV-V
R2ME
Anàlisi de metalls pesants en sòls i aigües
 • ICP-MS
 • HPLC
 • Espectroscòpia làser
R2ME
Determinació de contaminants orgànics
 • TOC
 • GC-MS
 • FT-IR
 • CE
R2ME
Recuperació de metalls nobles amb membranes
 • Equip de determinació d’àrees superficials
R2ME
Gestió i valorització de residus
 • Planta de gasificació
 • Termobalança a pressió
CEPIMA
Estudis de diagnosi ambiental i basats en anàlisi de cicle de vida
 • Dades públiques
 • Llicencia de la base de dades EcoInvent
 • Paquet SimaPro
CEPIMA 
Eliminació de contaminants atmosfèrics i en aigües
 • Reactors catalítics
 • Reactors fotocatalítics
 • Cromatògrafs de gasos
Valorització de residus
 • Reactors catalítics
 • Reactors fotocatalítics