Quadre resum de titulacions per escoles

205 ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química


Màster Universitari en Enginyeria Industrial

230 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE BARCELONA

Grau en Enginyeria Física

Master's degree engineering Physics

 


240 ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica


Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia
Màster Universitari en Enginyeria Industrial

MSc SELECT- Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems
MSc RENE – Renewable Energy


250 ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA

Màster Universitari en Enginyeria Ambiental

 

270 FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA

• Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica
• Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes


280 FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
Grau en Nàutica i Transport Marítim
Grau en Tecnologies Marines

 

295 ESCOLA D'ENGINYERIA DE BARCELONA EST

Grau en Enginyeria Biomèdica
Grau en Enginyeria de l'Energia
Grau en Enginyeria de Materials
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química

Master’s degree in Chemical Engineering – Smart Chemical Factories
Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería Avanzada de Materiales
Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering

 • Erasmus Mundus International Master of Science in Fire Safety Engineering (IMFSE) 

300 ESCOLA D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL DE CASTELLDEFELS

Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (mencions en Aeronavegació/Aeroports)
Grau en Enginyeria Telemàtica
Grau en Enginyeria de Telecomunicació

 

340 ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
Grau en Enginyeria Elèctri#mce_temp_url#ca
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica

370 FACULTAT D’ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA

Grau en Òptica i Optometria

Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió

 

ALTRES MÀSTERS UNIVERSITARIS

Màster Universitari en Ciència I Tecnologia de la Sostenibilitat