Vés al contingut (premeu Retorn)

Serveis

boto_informació_maduixa fletxa_dreta_blau Tipus de serveis i com sol.licitar-los.

 

banner_polimers_img_maduixa

Gran part de l’equipament de recerca dels grups investigadors en polímers pot ser accessible per a treballs externs. Els experts poden oferir els serveis de caracterització de polímers, plàstics, elastòmers, fibres i biopolímers; additius polimèrics; estudis de degradació i deteriorament; anàlisi de pintures; síntesi química i polimerització; modelització estructural; estudis de biopropietats i activitat farmacològica, entre molts altres.

boto_polimers_maduixa

 

banner_medi_ambient_img_maduixa

El departament disposa d’un ampli ventall de tècniques per realitzar tota mena d’estudis ambientals, des dels anàlisis químics o quimicofísics fins projectes de sistemes de depuració i d’eliminació de contaminants. Els treballs més habituals són: anàlisi de contaminants en aigües; anàlisi de la pol.lució atmosfèrica; contaminació de sols, terrenys i aigües subterrànies; auditories ambientals; disseny de sistemes de tractament d’aigües; estudis de prevenció d’incendis forestals; valorització de residus i assessoria en la gestió de residus.

boto_medi_ambient_maduixa

 

banner_processos_quimics_img_maduixa

Dins de la temàtica acadèmica clàssica de l’enginyeria química, un important grup de professors dona serveis de tecnologia química a la indústria especialitzada, en totes les seves branques. Per exemple, disseny de plantes químiques; anàlisi del risc industrial; estudis d’incendis; reactors químics; catàlisi; modelització d’operacions de separació; extracció supercrítica o fermentacions en planta pilot.

boto_processos_quimics_maduixa

 

banner_biotecnologia_img_maduixa

Els serveis relacionats amb la biotecnologia van des de la caracterització estructural de biomolècules (ADN, enzims, proteïnes) fins processos de fermentació preindustrial. També es realitzen purificacions de proteïnes, estudis d’enzimologia, modelització de fàrmacs o estudis de tecnologia alimentària.

boto_biotecnologia_maduixa

 

banner_altres_serveis_img_maduixa

Com poden ser serveis a indústria tecnologica tèxtil, corrosió, nanotecnologia, anàlisi del patrimoni artístic, aqüífers,...

boto_altres_serveis_maduixa