Vés al contingut (premeu Retorn)

Recerca

banner_ampc_img_verd

L’objectiu del grup és l’estudi de material d’interès històric, arqueològic, artístic i de patrimoni cultural, utilitzant tècniques d’anàlisi química i grans equips científics.

boto_ampc_verd

 

banner_asquas_img_verd

El grup de recerca és emergent. Sorgeix de la necessitat de donar una visió el més global possible dels sistemes agraris (des de les condicions de producció fins la caracterització d'aliments) per tal de tancar el cercle entre tots els aspectes implicats.

boto_asquas_verd

 

banner_cepima_img_verd

Aquest Centre desenvolupa la seva tasca de R+D integrant els àmbits del estudi, simulació i optimització de processos químics i de la sostenibilitat.

boto_cepima_verd

 

banner_certec_img_verd

Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de la recerca i la formació en els diversos camps del risc tecnològic i de l'impacte ambiental.

boto_certec_verd

 

banner_engibio_img_verd

L’objectiu general del grup de recerca Engibio és el desenvolupament de processos biotecnològics amb un elevat nivell d’aplicació i una ràpida transferència de resultats a la indústria.

boto_engibio_verd

 

banner_engmol_img_verd

Desenvolupa la seva tasca en l’àmbit de la modelització molecular i participa en forma de col.laboracions amb diferents empreses farmacèutiques.

boto_engmol_verd

 

banner_fluid_img_verd

Grup de recerca interdepartamental, fusió dels grups de Reactors Químics (Dept d´Enginyeria Química, ETSEIB) i Enginyeria de Fluids (Dpt de Mecànica de Fluids, ETSEIB).

boto_fluids_verd

 

banner_gbmi_img_verd

El grup desenvolupa la seva activitat en l’àmbit de l’estudi de molècules biològiques, especialment en el camp de les proteïnes amb aplicacions biomèdiques i biotecnològiques.

boto_gbmi_verd

 

banner_imem_img_verd

Centra la seva activitat investigadora i de transferència de tecnologia en el desenvolupament de nous materials polímers i en l’àmbit de la modelització molecular.

boto_imem_verd

 

banner_macrom_img_verd

Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit del coneixement de l'estructura tridimensional de les molècules.

boto_macrom_verd

 

banner_nemen_img_verd

La seva activitat és la catàlisi heterogènia per aplicacions energètiques i el medi ambient.

boto_nemen_verd

 

banner_pol_img_verd

Les activitats d’aquest grup es centren en el desenvolupament de materials amb propietats tècniques avançades, per a la seva utilització en noves aplicacions.

boto_pol_verd

 

banner_polquitex_img_verd

Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de l'estudi de micro i macrocaracterització de materials polimèrics i de sistemes químics que tenen alguna relació amb la indústria tèxtil i/o química.

boto_polquitex_verd

 

banner_psep_img_verd

Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de la síntesi i l'estudi de propietats de nous polímers, majoritàriament materials biodegradables.

boto-psep_verd

 

banner_setri_img_verd

L’activitat d’aquest grup pren com a eixos el desenvolupament de processos de separació, el desenvolupament i validació de mètodes analítics, i l' estudi de la caracterització i tractament de residus.

boto_setri_verd

Altres ens de recerca i transferència :

 

Desenvolupa la seva activitat dintre les àrees d'expertesa de la gestió de residus i la optimització de processos.

boto_crdtar_lila

 

banner_cresca_img_lila

Desenvolupa la seva activitat tant en la recerca bàsica i aplicada com en la formació especialitzada en el camp de la seguretat i control alimentari.

boto_cresca_lila

 

banner_lcma_img_lila

Desenvolupa la seva activitat en el camp del medi ambient atmosfèric amb el disseny de metodologies.

boto_lcma_lila

 

banner_leipn_img_lila

Estudia l'estructura, aplicacions i caracterització electroquímica de pel.lícules nanomètriques; pel.lícules biomimètiques; l'electrodeposició i la caracterització amb eines nanomètriques.

boto_leipn_lila