Vés al contingut (premeu Retorn)

LCMA

Laboratori del Centre de Medi Ambient :

imatge lcma 1Desenvolupa la seva activitat en el camp del medi ambient atmosfèric amb el disseny de metodologies aplicades a l’avaluació de la qualitat de l’aire (indoor-outdoor air) en àrees urbanes (COV-HAP), al control d’episodis d’olor/molèstia amb la identificació dels compostos productors i el seu origen, a la creació d’eines de planificació territorial mitjançant l’elaboració de mapes d’impacte i concentració de contaminants i a la mesura d’impacte d’activitats mitjançant control químic i modelització numèrica. Dins del mateix camp es desenvolupen equips de control de compostos orgànics volàtils amb activació mitjançant sensors adreçats a controls de qualitat de l’aire pel registre d’episodis d’olor/molèstia de curta durada. Aquests equips, proveïts amb sensors i mitjançant tecnologia IoT, permeten un registre en continu dels valors relatius de COVs a les àrees urbanes. Així mateix, la seva implantació "at the fence" en activitats generadores d'episodis d'olor/molèstia permeten un control exhaustiu per part de les activitats de la possible generació d'episodis a les àrees habitades del seu entorn.

Equipament rellevant :

Identificació i quantificació de contaminants en aire :

Desorció tèrmica acoblada a cromatografia de gasos amb detector d’espectrometria  de masses (DT-GC/MS) per:

  • Identificació i quantificació de contaminants en aire interior i exterior (screenings COV)
  • Avaluació d’emissions de materials
  • Caracterització de biogàs (siloxans, COVs)
  • Caracterització d’emissions biogèniques
  • Caracterització d’aire exhalat


               imatge lcma 2

 

Captadors de COV :

Equips captadors de  compostos  orgànics  volàtils Equips captadors de  compostos  orgànics  volàtils (Patent ES 2 311 396 B1)  amb sistemes adsorbents multillit (captació d’una ampli espectre de COV). Estacions amb sensors en continu de COVs (sensors generalistes) que permeten registrar de forma contínua el nombre d’episodis que es produeixen en els punts del territori escollits, podent consultar les dades en temps real. Aquests equips estan equipats amb un sistema d'activació de la presa de mostres per episodis de contaminació. El registre en continu permet tenir dades d’impactes episòdics en cada punt específic del territori estiguin ubicats (data i hora d’inici i final de l’episodi) de forma automàtica sense la necessitat de la implicació de veïns i/o treballadors de les activitat potencialment generadores d'episodis d'olor/molèstia. Aquesta informació permet als gestors d'aquestes plantes poder actuar de manera immediata sobre el focus emissor causant de l’episodi.

               Imatge LCMA 2.jpeg

Així mateix, permet tenir un registre en continu per part de les administracions locals que disposin d'una xarxa de sensors d'aquest tipus als seus municipis. Les mostres captades són posteriorment analitzades offline al laboratori per tal d'obtenir els compostos generadors d'aquests episodis així com les seves concentracions, i poder entrar així en un cicle de millora contínua de la qualitat de l'aire.

 

Models de modelització matemàtica i de computació fluido-dinàmica:

Avaluació de l’impacte de noves d’activitats emissores i actuals. Optimització de programes de  control  químic i  determinació  de  l’origen  d’episodis (retrotrajectòries).  Avaluació  de sistemes de ventilació. 

Persones de contacte :

EVA GALLEGO PIÑOL

eva.gallego@upc.edu

 

JOSE FCO.PERALES LORENTE

jose.francisco.perales@upc.edu

Producció científica :

eprints upc

Web del grup :

http://lcma.upc.edu