Vés al contingut (premeu Retorn)

LCMA

Laboratori del Centre de Medi Ambient :

imatge lcma 1Desenvolupa la seva activitat en el camp del medi ambient atmosfèric amb el disseny de metodologies aplicades a l’avaluació real de la qualitat de l’aire (indoor-outdoor air) en àrees urbanes (COV-HAP), al control d’episodis d’olor amb la identificació dels compostos productors i el seu origen, a la creació d’eines de planificació territorial mitjançant l’elaboració de mapes d’impacte i concentració de contaminants i a la mesura d’impacte d’activitats mitjançant control químic i modelització numèrica. Dins del mateix camp ens desenvolupen equips de control de compostos orgànics volàtils adreçats a controls de qualitat de l’aire i a la seva integració en processos de participació ciutadana pel registre d’episodis d’olor de curta i llarga durada.

Equipament rellevant :

Identificació i quantificació de contaminants en aire :

Equip de desorció tèrmica acoblada a cromatografia de gasos amb detector d’espectrometria  de masses (DT-GC/MS) per:

  •  Identificació i quantificació de contaminants en aire (screenings COV)
  • Avaluació d’emissions de materials
  • Caracterització de biogàs (siloxans, organoclorats, organosofrats)
  • Caracterització d’emissions biogèniques
  • Caracterització d’aire exhalat


imatge lcma 2

Determinació de compostos sofrats, compostos orgànics i gasos permanents :

Cromatogràfs de gasos amb detector de fotometria de flama per la determinació de compostos sofrats i amb detector de conductivitats tèrmica per la determinació de compostos orgànics i gasos permanents (GC/TCD, GC/FPD)
Analitzador en continu de monoxid de carboni, dioxid de sofre, oxids de nitrogen, oxigen, dioxid de carboni.

imatge lcma 3

Captadors de COV :

Equips captadors de  compostos  orgànics  volàtils (Patent ES 2 311 396 B1)  amb sistemes adsorbents multillit (captació d’una ampli espectre de COV) amb activació manual, remota i automàtica.


imatge lcma 4

Models de modelització matemàtica i de computació fluido-dinàmica:

Avaluació de l’impacte de noves d’activitats emissores i actuals. Optimització de programes de  control  químic i  determinació  de  l’origen  d’episodis (retrotrajectòries).  Avaluació  desistemes de ventilació. 

Persones de contacte :

FCO. JAVIER ROCA MUSSONS

fco.javier.rocaarrobaGupc.edu

Producció científica :

eprints upc

Web del grup :

http://lcma.upc.edu