Vés al contingut (premeu Retorn)

CÀTEDRA A3 ENGIBIO

Càtedra A3 ENGIBIO - Càtedra A3 d’Innovació en Cuir, Moda i Tèxtils :

imatge grup engibio

L’objectiu general del grup de recerca Càtedra A3 Engibio és el desenvolupament de processos biotecnològics amb un elevat nivell d’aplicació i una ràpida transferència de resultats a la indústria. L’enginyeria química contemporània és el pol del que arrenquen els projectes d’investigació que duem a terme.

El grup s’estructura en quatre línies de recerca: biopolimers, noves tecnologies i materials, biotecnologia i materials innovadors.

 

1) Biopolímers i bioreactors :

L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi i disseny de processos especialment dirigits a la obtenció i estudi de biopolímers.

Activitats: 

 • Fermentacions bacterianes que donen biopolímers. Separació amb sistemes no químics.
 • Obtenció de bioplàstics (PHB, PLA, cel·lulosa, policarbonats) i estudi de la seva degradació
 • Optimització de processos de fermentació microbiana. Efecte d’additius especials i poc estudiats
 • Assaigs de biodegradació de plàstics segons norma.
Responsable: Dr. Jordi Bou Serra (ETSEIB) (jordi.bouarrobaGupc.edu)

Equipament rellevant :

 • Centrífuga refrigerada de volums grans (2 L)
 • Espectroscòpia UV-Vis
 • Cromatografia HPLC
 • Cromatografia GPC orgànica
 • Cromatografia GPC en HFIP
 • Cromatografia GPC aquosa
 • Bioreactors de 1 a 10 L de capacitat
 • Espectroscòpia IR
 • Extracció CO2 supercrític
 • Reactor químic de 0,1 L pressuritzat a 200 bar

 

2) Noves tecnologies i materials en el sector de la pell i del tèxtil moda :

L'objectiu estratègic de la línia es basa en el suport al futur del sector adober a través de la potenciació de les seves especificitats, la resolució de problemàtiques d'ordre comercial i normatiu en un entorn globalitzat fortament advers per a la seva continuïtat, i en la generació de noves activitats productives a partir del coneixement dels materials i la seva extensió més enllà dels productes clàssics, excessivament madurs per suportar la competència dels països emergents.

Es pot desglossar en les següents activitats:

 • Recerca i desenvolupament de nous processos, tecnologies i productes.
 • Serveis tècnics, analítics i assessorament al sector en general.
 • Valorització de subproductes i residus com a font de primeres matèries per a la seva aplicació en altres indústries.
 • Normalització Internacional (CEN/ISO) d'assajos i anàlisis químiques, físiques i de solideses. Consultoria legislativa, sanitària i mediambiental.
Responsable: Dra. Anna Bacardit (EEI) (anna.bacardit@eei.upc.edu)

Equipament rellevant :

 • Planta pilot d'adoberia
 • Laboratori químic
 • Laboratori d'assajos físics

 

3) Biotecnologia :
Les biotecnologies formen part de les principals línies estratègiques de la Càtedra, ja que la seva aplicació permet treballar amb processos mediambientalment més nets actualment en auge. S'aplicarà a residus i materials procedents del sector de curtits i del sector textil moda, per més endavant aplicar-lo de forma horitzontal a altres sectors.
L'aplicació de processos biotecnològics es segmenta en diverses línies:
 • Aplicacions del col·lagen procedent de la indústria de la pell en sectors com: salut, farmacèutic, cosmètic, etc.
 • Obtenció de microorganismes d'interès industrial. Tècniques de cultiu de microorganismes per a l'obtenció de biocatalitzadors (enzims) per a aplicacions industrials. 
 • Anàlisi microbiològica.
 • Desenvolupament i optimització de bioprocessos per a l'obtenció o modificació de diferents productes industrials mitjançant microorganismes o biocatalitzadors en bioreactor.
 • Biotecnologia de residus forestals.
 • Extracció de polifenols (tanins) de fonts vegetals per a la seva aplicació com a curtents de pells i cuirs, també en la indústria farmacèutica o cosmètica i per a la indústria en general.
Responsable: Dra. Anna Bacardit (EEI) (anna.bacarditarrobaGeei.upc.edu)

Equipament rellevant :

 • Diferents Reactors de capacitats de 5L, 20L i 200L.
 • Espectroscòpia UV-Vis
 • Cromatografia HPLC
 • Cromatografia GC-MS
 • Equip de desorció tèrmica
 • DSC
 • Espectroscòpia IR
 • Spraydrier
 • Emissió atòmica
 • Absorció atòmica
4) Materials innovadors :
En aquesta línia s'estudien l'obtenció de nous materials mitjançant tècniques innovadores. En aquest àmbit s'investiga l'aplicació de la nanotecnologia en diferents biomaterials: Pell, paper i tèxtil. L'aplicació de materials permet conferir noves propietats a aquests biomaterials, permetent generant nous productes i augmentar el seu impacte en el sector empresarial.
Responsable: Dra. Anna Bacardit (EEI) (anna.bacardit@eei.upc.edu)

Persones de contacte :

JORDI BOU

jordi.bouarrobaGupc.edu

Producció científica :

eprints upc