Vés al contingut (premeu Retorn)

BiotechPhytoProd

Plant Biotechnology: Phytochemicals Production:

Imatge grup BYOPHYTO.jpeg

El grup de recerca és consolidat. Sorgeix de la col·laboració entre la UB i la UPC (des de les condicions de producció fins la caracterització en aliments) per tal de tancar el cercle entre tots els aspectes implicats. L’objectiu general del grup de recerca Plant Biotechnology: Phytochemicals Production és el la producció i caracterització de compostos fito químics (i biotecnològics en general) i la seva aplicació als aliments amb un elevat nivell d’aplicació. El grup s’estructura en tres línies de recerca: Cultius in vitro vegetals i producció de compostos bioactius, Tecnologia alimentària i antioxidants naturals, i Nutrició, metabolisme i genòmica funcional en peixos. En la UPC es desenvolupa el següent:

1) Tecnologia alimentària :

Línia focalitzada en l’estudi de les propietats antioxidants i antiradicalàries de compostos naturals (polifenols) per a aplicacions alimentàries o cosmètiques. Les tasques que es porten a terme són:

 • Obtenció i caracterització (capacitat antioxidant i antiradicalària) d’extractes vegetals
 • Avaluació de la composició antioxidant d’elements vegetals (fruits, flors, escorces,…)
 • Estudi de sinèrgies amb altres compostos (proteïnes, biopolímers,…)
 • Avaluació i formulació de la capacitat protectora d’aliments i de la millora fisiològica d’animals i persones.
 • Aplicació dels antioxidants naturals en sistemes model i aliments reals
 • Formulació de nous materials intel·ligents útils a la indústria alimentària
 • Anàlisis de la qualitat del peix alimentat amb més antioxidants
 • Obtenció d’adductes de biopolímers amb principis actius amb activitat farmacològica o alimentària.

Responsable: Professora Maria Pilar Almajano (ETSEIB i EEBE) (m.pilar.almajano@upc.edu)

Equipament rellevant :

 • Fluorímetre / espectrefotòmetre de plaques
 • Centrífuga refrigerada d’eppendorfs
 • Espectroscòpia UV-Vis
 • Cromatografia HPLC
 • Liofilitzadors

Persones de contacte :

MARIA PILAR ALMAJANO

m.pilar.almajano@upc.edu