Comparteix:

Carlos Alemán i José Luis Cortina distingits amb el ICREA Acadèmia 2022

Els investigadors de la UPC Carlos Alemán, José Luis Cortina, Elisabet Engel, Albert Atserias, Pere Barlet i Joan Garcia han estat distingits amb els ICREA Acadèmia 2022, uns ajuts destinats a intensificar la recerca d’excel·lència durant un període de cinc anys.

Els sis investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) distingits per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) rebran 40.000 euros anuals cadascun durant un període de cinc anys per desenvolupar recerca d’excel·lència. En la convocatòria del 2022, el programa ICREA Acadèmia ha reconegut un total de 40 investigadors i investigadores del sistema universitari català. Aquests ajuts estan destinats exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.


Carlos Alemán centra l'activitat investigadora d'Alemán al disseny de dispositius biomèdics intel·ligents per a la detecció, el lliurament controlat de fàrmacs i la regeneració de teixits; així com el disseny de dispositius electrònics sense metall i de catalitzadors electrotèrmics basats en bioceràmica.

L'investigador destinarà l’ajut a tres línies de recerca. Una centrada a estudiar els dispositius biomèdics: sistemes híbrids multiresponsius per a dispositius biomèdics multitasca, com per ara bastides per a l'alliberament simultani de fàrmacs i el monitoratge en temps real; dispositius intel·ligents que responguin a estímuls químics i físics (temperatura i/o pressió); implants amb sensors per al seguiment d'infeccions bacterianes, i nanomembranes per al transport selectiu de metabòlits que, alhora, afavoreixin la migració cel·lular preferent.

La segona línia se centra en el disseny de dispositius electrònics sense metall, com ara elèctrodes recarregables, flexibles i compressibles construïts amb polímers tractats amb plasma i/o biohidrogels conductors.

La tercera línia d’estudi és la catàlisi electrotèrmica mitjançant bioceràmics polaritzats: es dissenyaran materials bioceràmics per a la seva aplicació com a catalitzadors.

Alemán dirigeix, des del 2003, el grup de recerca d’Innovació en Materials i Enginyeria Molecular-Biomaterials per a Teràpies Regeneratives i és director del grup de recerca en Innovació en Materials i Enginyeria Molecular-Centre d'Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica dels Materials. També és investigador associat de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

 

José Luis Cortina centra la seva recerca en la conceptualització, el desenvolupament i la implementació de processos de separació destinats a promoure solucions de circularitat en els cicles urbà i industrial. Amb aquest ajut estudiarà la integració de tecnologies de processament de residus per garantir un subministrament segur, circular i sostenible de matèries primeres critiques (per exemple, metalls per a bateries de vehicles elèctrics o components electrònics) a través d’enfocaments de mineria urbana i industrial.

José Luis Cortina és investigador del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala (MSERC) i del Centre de Recerca de l'Hidrogen (CER-H2) i professor del Departament d'Enginyeria Química a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). També és assessor científic tècnic al Centre de Tecnologia de l'Aigua (Cetaqua), on treballa en el desenvolupament de solucions tecnològiques que facilitin la simbiosi industrial i urbana com una manera de promoure solucions de descarbonització.