Comparteix:

Beques col·laboració 2022-2023

Vols fer recerca en l’àmbit de la qualitat de l’aire?

Al Laboratori del Centre de Medi Ambient (Departament d’Enginyeria Química) avaluem la qualitat de l’aire basada en l’anàlisi de compostos orgànics volàtils (COVs) tant en ambients interiors, exteriors com en emissions industrials. Ens basem en dades de control social, control químic i modelització numèrica, fent avaluacions d’impacte i controls i mostratge mitjançant sensorització en continu. Gran part de la nostra recerca es basa en la transferència de tecnologia a empreses privades i institucions públiques.

Si vols fer recerca amb nosaltres, pots demanar una beca de col·laboració aquest curs 2022-23. A la web de gestió acadèmica hi podeu trobar tota la informació referent a la convocatòria, requisits, dotació de la beca, presentació de la sol·licitud, criteris d’adjudicació, etc.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça lcma.info@upc.edu