Vés al contingut (premeu Retorn)

1996


fletxa_px_amunt Tesis llegides


Contribució a l'estudi de la modelització i l'optimització de l'operació de plantes químiques multipropòsit de funcionament discontinu
 Doctorand : Graells Sobre, Moises
 Director : Puigjaner Corbella, Luis
 Data de lectura: 14.02.1996
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


L'anàlisi històrica com a metodologia per a la identificació sistemàtica de factors de risc en la indústria química. Aplicació a les reaccions fora de control
 Doctorand : Vilchez Sanchez, Juan Antonio
 Director : Casal Fabrega, Joaquim
 Data de lectura: 15.03.1996
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Estudi cristalogràfic de la proteïna chey. Aplicació a un projecte d'enginyeria de proteïnes
 Doctorand : Bellsolell Arce, Lluis
 Director : Coll Capella, Miquel
 Tutor: Lourdes Urpí Garriga
 Data de lectura: 09.04.1996
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Estructura de la catalasa hpii de escherichia coli
 Doctorand : Bravo Sicilia, Jeronimo
 Director : Fita Rodriguez, Ignacio
 Tutor: Jordi Puiggalí Bellalta
 Data de lectura: 10.04.1996
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Estudi estructural de poliamides quirals
 Doctorand : Iribarren Laco, Jose Ignacio
 Director : Muñoz Guerra, Sebastian
 Data de lectura: 14.06.1996
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Caracterització estructural i funcional de ibrf, factor que regula la transcripció del gen de la histona h5
 Doctorand : Gomez Cuadrado, Alicia
 Director : Adolf Ruiz-Carrillo I Fité
 Tutor: Juan A. Subirana Torrent
 Data de lectura: 19.06.1996
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Polimorfisme estructural de les seqüències d(ga.tc)n : efecte del zn2+e interacció amb proteïnes
 Doctorand : Ortiz Lombardia, Miguel
 Director : Fernando Azorin Marin
 Data de lectura: 03.07.1996
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Anàlisi conformacional de pèptids bioactius mitjançant l'utilització de mètodes computacionals
 Doctorand : Boada Centeno, Nuria
 Director : Perez Gonzalez, Juan Jesus
 Data de lectura: 22.07.1996
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Análisis estructural de la insulina cristalizada con protaminas y péptidos básicos sintéticos por cristalografía de rayos x
 Doctorand : Recacha Castro, M. Rosario
 Director : Subirana Torrent, J. A., i Verdaguer Massana, Nuria
 Data de lectura: 18.10.96
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Síntesis y estudio estructural de oligómeros modelo de poliamidas con unidades mono o trimetilénicas. extrapolación al estudio de los respectivos polímeros
 Doctorand : Navarro Romero, Eloisa
 Director : Puiggali Bellalta, Jordi
 Data de lectura: 30.10.96
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Estudi termogravimètric de la cinètica de piròlisi de lignits
 Doctorand : Coll Ausió, M. Teresa
 Director : Arnaldos Viger, Josep
 Data de lectura: 30.10.96
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Contribución al estudio de la optimización energética de plantas químicas multiproducto de proceso discontinuo
 Doctorand : Corominas Martínez, Josep
 Director : Puigjaner Corbella, Lluis
 Data de lectura: 09.12.96
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit


Contribució a l'estudi de la protecció contra incendis en instal·lacions de procés
 Doctorand : Planas Cuchí, Eulàlia
 Director : Casal i Fàbrega, Joaquim
 Data de lectura: 25.11.96
 Tesi i publicacions derivades : logo_doctorat_petit