Vés al contingut (premeu Retorn)

AMPC

Anàlisi de Materials de Patrimoni Cultural :

L’objectiu del grup és l’estudi de material d’interès històric, arqueològic, artístic i de patrimoni cultural, utilitzant tècniques d’anàlisi química i grans equips científics. A partir del coneixement de la composició dels materials es poden explicar els mecanismes químics dels processos d’envelliment i alteració, cosa que és d’alt interès en el camp de la conservació i restauració i també obtenir informació sobre tecnologies de producció, origen geogràfic, intercanvis comercials, etc.. Un altre camp de treball és la reproducció de materials antics no tan sols per conèixer la tecnologia de producció sinó també per produir materials de referència. També es fan estudis al laboratori per reproduir els processos d’envelliment i de reacció.

L’interès de la recerca es basa en adequar les tècniques als problemes proposats, i en l’optimització dels mètodes d’anàlisi, així com de la utilització que se’n pugui fer dels resultats en altres camps del coneixement.

Materials d’estudi:

  • Pintures: aglutinants, pigments, composts de reacció i degradació en pintures.
  • Metaestables i microestructures: vidres, ceràmica, vernissos i en particular decoracions de reflex metàl•lic.
  • Residus de recipients i sediments procedents de jaciments arqueològics.


imatge ampc

Tècniques utilitzades:

  • Preparació de mostres: desenvolupament de tècniques específiques per preparar mostres de complexitat especial.
  • Microscòpia òptica
  • Microscòpia Electrònica, SEM-EDS, TEM, Microsonda
  • Espectroscòpia i Microespectroscòpia FTIR
  • Difracció de Raig X
  • Espectroscòpia de Mössbauer
  • EXAFS, Fluorescència de Raig X.


Una part important de la recerca es recolza en aprofitar les avantatges que presenten diferents tècniques acoblades a la Llum Sincrotró.

Persones de contacte :

SALVADOR BUTÍ PAPIOL

salvador.butiarrobaGupc.edu

NATIVITAT SALVADO CABRE

nativitat.salvadoarrobaGupc.edu

Producció científica :

eprints upc