Vés al contingut (premeu Retorn)

FLUIDS

Grup de Reactors Químics i Enginyeria de Fluids :

Aquest es un grup de recerca interdepartamental creat amb l´impuls del vicerrectorat de politica científica l´Octubre de 2004, com a fusió dels grups de Reactors Químics (Dept d´Enginyeria Química, ETSEIB) i Enginyeria de Fluids (Dpt de Mecànica de Fluids, ETSEIB) per a donar resposta a la necessitat creixent de la connexió vertical de l´enginyeria química amb altres branques de l´enginyeria de procés de la UPC.

Desenvolupament Experimental de Processos :

Mallat d' un biorreactor de 500m3Les activitats en el departament d´EQ arrenquen de finals dels anys 1970, en el camp de les plantes de fabricació de polímers. Els primers projectes subvencionats pel govern de l´estat es centren en la producció de copolímers no azeotròpics de composició constant (CAICYT 4010/79),el desenvolupament de processos petroquímics (DIGICYT PA-860191), tals com la hidratació catalítica d´isobutè en reactors trickle-bed. Associat a aquest procés es desenvolupà la ruptura d´azeotrops mitjançant destil.lació extractiva (aplicable a azeotrops aquosos de t-butil alcohol, butanols, etc.), i mitjançant l´acoblament pervaporació-destil.lació azeotròpica. La aplicació pervaporació-reactor s´ha aplicat també a la millora de velocitat i equilibri en acetilacions que desprenen aigua. Altres processos desarrollats ha estat la implementació de reactors continus agitats a la producció d´ABS (per a ARCO Chemical, Philadelphia i ATO Chem a Espanya) per a medis poc viscosos (polibutadiè, SBR, injert sobre SBR, etc). S´han desarrollat polimers MBS per Aiscondel i després Polidux-Repsol.

S´ha col.laborat estretament (1983-1991) amb el Dept. d´Enginyeria Química de la Universitat de California (Davis) en reactors multifàsics, modelització de velocitats catalítiques, i fluids supercrítics, i en el efectes intrarreactor en llits fixos i reactors catalítics G/L. En l´ultim aspecte ha permés establir un treball força fructifer en tecnologia de fluids supercrítics que s´inicià en 1988 i continúa ininterrumput, amb una resposta de finançament per part de la indústria i el govern espanyols molt bona. Aquesta línia ens ha obligat a treballar en transferència de massa (adsorció-desorció), equilibris de fase a pressió, mecànica de recipients i simulació fluidodinàmica, etc. La creació d´un grup conjunt amb Mecànica de Fluids ha permès iniciar un grup de CFD. D´altre banda s´ha continuat treballant en processos químics, però en solvent supercrític, que es 100% reciclable i constitueix per tant una tecnologia química sostenible.
Simulació de l' agitació neumàtica

Fluids Supercritics i Equips d´Alta Pressió :

S´ha obtingut finançament pels següents projectes: Planta de recuperació d´halons (amb LPG), Comportament de gasos extintors alternatius, Projecte ArgonFire (per a LPG), Extracció de matrius poroses d´interes mediambiental (amb CSIC), Procés d´extraccio selectiva de la llana (amb CSIC-Praxair-Peinajes), aplicació de fluids supercrítics a reaccions catalitzades per sólids (CICYT amb URV), aplicació gasos comprimits en modificació de biomolècules (CIRIT amb Ecole Chimie Toulouse, INPT), Modelizació de processos de reacció amb solvents SC aplicant CFD (AGAUR, A. Guardo), Enginyeria de la reacció catalítica heterogènia en solvents SC (AGAUR, Dra. E. Ramírez), Producció olis hidrogenats amb baix contingut d´isomer trans-C18:1 (CICYT amb Härröd Research, Suècia), Aplicació CFD a la obtenció de dades de disseny de reactors amb agitador rotatiu (amb Agitaser), Prototipus d´extracció de pell de xai amb CO2 sub- i supercrític (Colomer Munmany).

L´equip físic específic consisteix en unitats a petita escala d´ESC, tals com Separex i Marc Sims SFE, a més de CG, HPLC, reactor catalític de cistella a 250 bar , tipus AE. I el software seguent: Aspen Plus, Visimix 2000, Gambit, Fluent, COMSOL 3, Polymath, etc., tots ells operant sobre una estació de treball WS Dell, i uns 15 PCs. Part del treball es realitza amb la col.laboració de doctorands, alumnes de 2n cicle i alumnes de 5e curs i de Projecte Fi de Carrera (E. Industrial i E. Químic, de l´ETSEIB).

Col.laboracions :

Els últims anys s´ha col.laborat amb les següents universitats en Reactors Químics i en Enginyeria de Fluids Supercrítics:
  • University of California (Davis, USA)
  • Universiteit Amsterdam
  • University of Nottingham (UK)
  • Ecole des Mines d´Albi (França)
  • ENS des Industries Chimiques,Nancy (França)
  • ENS d´Ingénieurs en Génie Chimique, Toulouse
  • ENS de Chimie de Toulouse
  • Universidad de Valladolid, Depto. Ingeniería Química
  • Programa Sócrates (impartit durant 10 anys a les Universitats de Maribor, Graz, Budapest, Barcelona, Praga, Lisboa, Albi, etc.)
Col.laborem amb la Federació Europea d’ Enginyeria Química (EFChE) en dos grups de treball (Alta pressió i Enginyeria de reaccions de polimerització).

Persones de contacte :

FCO. JAVIER RECASENS BAXARIES

 f.recasensarrobaGupc.edu

Producció científica :

eprints upc

Web del grup :

http://sites.upc.edu/cdif/

Telèfons de contacte :

93 401 66 76/77