Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura dels estudis

Enginyeria de Processos Químics (RD 778/1998)

Els programes de doctorat establerts d'acord amb el Reial Decret 778/1998, s'estructuren en crèdits. Cada crèdit equival a 10 hores lectives i s'han de superar un total de 32 crèdits en dues fases successives :

  1. Fase de docència : 20 crèdits que corresponen a cursos i seminaris 
  2. Fase de recerca : 12 crèdits que corresponen a treballs de recerca tutelats i el projecte de tesi doctoral

Aquests crèdits es poden superar en dos cursos acadèmics. Les assignatures poden ser impartides durant el primer quadrimestre (octubre-gener) o en el segon (març-juny). Després s'entra en la fase d'elaboració de la tesi. La durada del doctorat per a estudiants a temps complet està estipulada en quatre anys.

Normativa

Polímers i Biopolímers (Adaptat a l’EEES)

Aquests estudis es regulen pel Reial Decret 1393/2007 i està adaptat al sistema educatiu de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El període de formació (primer any) s'ha de realitzar en el marc del Màster en Polímers i Biopolímers (60 ECTS) o estudis equivalents. Després, l’estudiant té accés al període de recerca (aproximadament tres anys) en el qual ha de realitzar un projecte de tesi doctoral que ha de ser avaluat satisfactòriament per poder portar a terme la tesi.

Normativa