Vés al contingut (premeu Retorn)

Recerca

banner_ampc_img_verd

L’objectiu del grup és l’estudi de material d’interès històric, arqueològic, artístic i de patrimoni cultural, utilitzant tècniques d’anàlisi química i grans equips científics.

boto_ampc_verd

 

banner_cepima_img_verd

Aquest Centre desenvolupa la seva tasca de R+D integrant els àmbits del estudi, simulació i optimització de processos químics i de la sostenibilitat.

boto_cepima_verd

 

banner_certec_img_verd

Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de la recerca i la formació en els diversos camps del risc tecnològic i de l'impacte ambiental.

boto_certec_verd

 

banner_engibio_img_verd

L’objectiu general del grup de recerca Engibio és el desenvolupament de processos biotecnològics amb un elevat nivell d’aplicació i una ràpida transferència de resultats a la indústria.

boto_engibio_verd

 

banner_engmol_img_verd

Desenvolupa la seva tasca en l’àmbit de la modelització molecular i participa en forma de col.laboracions amb diferents empreses farmacèutiques.

boto_engmol_verd

 

banner_fluid_img_verd

Grup de recerca interdepartamental, fusió dels grups de Reactors Químics (Dept d´Enginyeria Química, ETSEIB) i Enginyeria de Fluids (Dpt de Mecànica de Fluids, ETSEIB).

boto_fluids_verd

 

banner_gbmi_img_verd

El grup desenvolupa la seva activitat en l’àmbit de l’estudi de molècules biològiques, especialment en el camp de les proteïnes amb aplicacions biomèdiques i biotecnològiques.

boto_gbmi_verd

 

banner_imem_img_verd

Centra la seva activitat investigadora i de transferència de tecnologia en el desenvolupament de nous materials polímers i en l’àmbit de la modelització molecular.

boto_imem_verd

 

banner_macrom_img_verd

Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit del coneixement de l'estructura tridimensional de les molècules.

boto_macrom_verd

 

banner_nemen_img_verd

La seva activitat és la catàlisi heterogènia per aplicacions energètiques i el medi ambient.

boto_nemen_verd

 

banner_pol_img_verd

Les activitats d’aquest grup es centren en el desenvolupament de materials amb propietats tècniques avançades, per a la seva utilització en noves aplicacions.

boto_pol_verd

 

banner_polquitex_img_verd

Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de l'estudi de micro i macrocaracterització de materials polimèrics i de sistemes químics que tenen alguna relació amb la indústria tèxtil i/o química.

boto_polquitex_verd

 

banner_psep_img_verd

Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de la síntesi i l'estudi de propietats de nous polímers, majoritàriament materials biodegradables.

boto-psep_verd

 

banner_setri_img_verd

L’activitat d’aquest grup pren com a eixos el desenvolupament de processos de separació, el desenvolupament i validació de mètodes analítics, i l' estudi de la caracterització i tractament de residus.

boto_setri_verd

Altres ens de recerca i transferència :

 

Desenvolupa la seva activitat dintre les àrees d'expertesa de la gestió de residus i la optimització de processos.

boto_crdtar_lila

 

banner_cresca_img_lila

Desenvolupa la seva activitat tant en la recerca bàsica i aplicada com en la formació especialitzada en el camp de la seguretat i control alimentari.

boto_cresca_lila

 

banner_lcma_img_lila

Desenvolupa la seva activitat en el camp del medi ambient atmosfèric amb el disseny de metodologies.

boto_lcma_lila

 

banner_leipn_img_lila

Estudia l'estructura, aplicacions i caracterització electroquímica de pel.lícules nanomètriques; pel.lícules biomimètiques; l'electrodeposició i la caracterització amb eines nanomètriques.

boto_leipn_lila