Vés al contingut (premeu Retorn)

ENGIBIO

Enginyeria i biotecnologia :

imatge grup engibio

L’objectiu general del grup de recerca Engibio és el desenvolupament de processos biotecnològics amb un elevat nivell d’aplicació i una ràpida transferència de resultats a la indústria. L’enginyeria química contemporània és el pol del que arrenquen els projectes d’investigació que duem a terme.

El grup s’estructura en cinc línies de recerca: Tecnologia alimentària, biopolimeritzacions, bioprocessos, adobament i ensenyança de la química.

1) Tecnologia alimentària (antioxidants naturals) :

Línia focalitzada en l’estudi de les propietats antioxidants i antiradicalàries de compostos naturals (polifenols) per a aplicacions alimentàries o cosmètiques.

Les tasques que es porten a terme són: 

 • Obtenció i caracterització (capacitat antioxidant i antiradicalària) d’extractes vegetals
 • Avaluació de la composició antioxidant d’elements vegetals (fruits, flors, escorces,…)
 • Estudi de sinèrgies amb altres compostos (proteïnes, biopolímers,…)
 • Avaluació i formulació de la capacitat protectora d’aliments i de la millora fisiològica d’animals i persones.
 • Formulació de nous materials intel·ligents útils a la indústria alimentària
Responsable: Dra. Maria Pilar Almajano (EUETIB i ETSEIB) (m.pilar.almajanoarrobaGupc.edu)

2) Biopolímers i bioreactors :

L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi i disseny de processos especialment dirigits a la obtenció de biopolímers.

Activitats:

 • Fermentacions bacterianes que donen biopolímers solubles en aigua. Separació amb sistemes no químics.
 • Obtenció de bioplástics (PHB, PLA) i estudi de la seva degradació
 • Obtenció d’adductes de biopolímers amb principis actius amb activitat farmacològica o alimentària.
 • Optimització de processos de fermentació microbiana. Efecte d’additius especials i poc estudiats 
 • Aplicacions de biopolímers en cosmètica
Responsable: Dr. Jordi Bou Serra (ETSEIB) (jordi.bouarrobaGupc.edu)
3) Bioprocessos :
Aquesta línia centra la seva activitat en el desenvolupament de bioprocessos de residus orgànics o sintètics per a la obtenció de nous materials per a l’aplicació en camps tan diversos com la construcció, l’automoció, l’embalatge o la decoració.
Les seves tasques són:
 • Estudi de la biotransformació de residus a escala laboratori. 
 • Estudi i producció d’enzims relacionats amb els bioprocessos de residus de base cel·lulosica i polimerica en general. 
 • Estudi de l’escalat de prototips per aplicacions concretes.
 • Estudi, optimització i millora dels processos biotecnològis.
 • Desenvolupament de prototips de base cel·lulòsica i d’alt valor afegit, per a l’aplicació en la indústria de la construcció, el transport i l’embalatge.
 • Preparació i estudi d’una empresa de base tecnològica centrada en els nous materials de base cel·lulòsica.
Responsable: Dra. Margarita Calafell (ETSEIAT) (margarita.calafellarrobaGupc.edu)
4) Pell i adobament (millora superficial del cuir) :
Línia que investiga nous processos d’adobatge per la millora de les propietats del cuir.
Tasques:
 • Adoberia amb enzims i altres compostos de baixa toxicitat
 • Disminució de la càrrega contaminant de les empreses de curtició
 • Acabats superficials amb polímers, biopolímers i resines. Reformulació dels compostos actuals.
 • Adoberia amb tecnologies emergents (ultrasons)
Responsable: Dr. Lluis Ollé (EUETII) (llollearrobaGeuetii.upc.edu)
5) Ensenyança de la química :
Aquesta línia centra els seus esforços en la innovació en l’ensenyança de les temàtiques relacionades en la química (medi ambient, biotecnologia, nanotecnologia) tan a nivell pràctic com teòric i amb incidència a l’educació secundària, universitària i de postgrau.

Responsable: Prof. Aureli Calvet (EUETIB) (aureli.calvetarrobaGupc.edu)

Equipament rellevant :

 • Fluorímetre / espectrefotòmetre de plaques
 • Centrífuga refrigerada de volums grans (2 L)
 • Centrífuga refrigerada d’eppendorfs
 • Espectroscòpia UV-Vis
 • Cromatografia HPLC
 • Cromatografia de gasos GC
 • Cromatografia GPC en HFIP
 • Cromatografia líquida FPLC
 • Bioreactors de 1 a 10 L de capacitat
 • Liofilitzadors
 • Equipament de planta pilot de tractament de cel·lulosa (pulper, estufa, motllos)

Persones de contacte :

MARIA PILAR ALMAJANO PABLOS

m.pilar.almajanoarrobaGupc.edu 

JORDI BOU

jordi.bouarrobaGupc.edu

Producció científica :

eprints upc