Vés al contingut (premeu Retorn)

Admissions doctorat

Procés d'admissions :

Abans de formalitzar la matrícula és imprescindible obtenir l'admissió al programa de doctorat. Per això, cal emplenar la sol•licitud d’accés als estudis de postgrau mitjançant l'aplicació informàtica de preinscripció.

Consulteu prèviament els àmbits en què podeu fer la tesi doctoral :

Documentació :

A fi que el coordinador del programa de doctorat pugui valorar la idoneïtat dels candidats, l’estudiant ha d’annexar en aquesta aplicació informàtica els fitxers següents:

  1. Formulari del programa de doctorat que es vulgui realitzar, emplenat degudament :
  2. Currículum acadèmic i professional
  3. Títol de llicenciat/da o enginyer/a (es pot substituir pel resguard de sol•licitud de títol) o bé el títol de grau i postgrau
  4. Certificat acadèmic amb les qualificacions obtingudes durant els estudis universitaris que inclogui el nombre de crèdits/hores de cada matèria i la nota mitjana
  5. Altres mèrits (beques, etc.)

Alumnes estrangers :

En el cas d'alumnes estrangers o d’estudis realitzats a l’estranger cal presentar a més :

  1. Informació sobre el sistema de notes aplicat en el certificat de qualificacions
  2. Fotocòpia del Pla d'estudis o enllaç a la pàgina web dels estudis cursats
  3. Fotocòpia del Passaport i/o NIE

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d’estar legalitzats per via diplomàtica o bé han de dur la postil•la de la Haia. Els documents expedits en un idioma diferent de l’espanyol, l’anglès, el francès, l’italià o el portuguès han d’adjuntar una traducció jurada a l’espanyol.

Més informació :

Trobareu més informació a la pàgina d’Admissions de l’Oficina de Doctorat